อัลบัมภาพที่ 14727    งานบุคคล : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 2/2563 (งานบุคคล)
อัลบัมภาพที่ 14726    พิธีเสกรูปปั้นแม่พระและพิธีเสกห้องประชุม ชั้น 4 อาคารรัตนบรรณาคาร (งานอภิบาลโรงเรียน)
<< Back Next >>