อัลบัมภาพที่ 15466    งานบุคคล : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 10/2563 (งานบุคคล)
อัลบัมภาพที่ 15465    งานบริหารสำนักฯ : ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 17/2563 (งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)
<< Back Next >>