อัลบัมภาพที่ 14579    การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา (รอบพิเศษ) (งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)
<< Back Next >>