อัลบัมภาพที่ 15337    งานบริหารสำนักฯ : ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 12/2563 (งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)
อัลบัมภาพที่ 15320    งานบุคคล : กิจกรรมปีใหม่ พนักงาน ACT ปี 2563 (งานบุคคล)
<< Back Next >>