อัลบัมภาพที่ 15907    ประมวลภาพกิจกรรม SUMMER COUESE 2022 คอร์สพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - 3 (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
อัลบัมภาพที่ 15905    พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
<< Back Next >>