อัลบัมภาพที่ 15904    พิธีมอบรางวัลชนะเลิศ กิจกรรมการประกวดการสร้างสื่อการสอนโดยซอฟต์แวร์ Promethean ActivInspire (กลุ่มภาษาต่างประเทศ)
อัลบัมภาพที่ 15902    ประมวลภาพ Summer Course 2022 สัปดาห์ที่ 3 (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
<< Back Next >>