อัลบัมภาพที่ 15803    ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเนื่องในวันครู แห่งชาติ 2565 (งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4)
อัลบัมภาพที่ 15799    งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ส่งมอบสิ่งของบริจาคให้แก่วัดวิศิษฏ์บุญญาวาศ (งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม)
<< Back Next >>