อัลบัมภาพที่ 15830    งานยานพาหนะและรถรับ-ส่ง ประชุมผู้ประกอบการรถรับ-ส่งนักเรียน(กรณีพิเศษ) (งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป)
อัลบัมภาพที่ 15765    หน่วยงานยานพาหนะและรถรับ - ส่งนักเรียน ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด 19 พ่นยาฆ่าเชื้อรถตู้รับ - ส่งนักเรียน (งานยานพาหนะและรถรับ-ส่งนักเรียน)
<< Back Next >>