อัลบัมภาพที่ 15513    ฺBuilding : รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 Power of Youth จัดโดยสโมสรโรตารี่กรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล (งานบริหารฝ่ายอาคารสถานที่)
อัลบัมภาพที่ 15475    รายงานความก้าวหน้า ACT Learning space อาคารรัตนบรรณาคาร ชั้น 2 - 4 (งานอาคารสถานที่)
<< Back Next >>