อัลบัมภาพที่ 15739    ดำเนินการทำความสะอาดพื้นที่ภายใน-ภายนอกห้องเรียน พร้อมทั้งฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ COVID-19 ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด (งานอาคารสถานที่)
อัลบัมภาพที่ 15738    ดำเนินการฉีดพ่นยากำจัดลูกน้ำ-ยุงลาย ภายในบริเวณโรงเรียน (งานอาคารสถานที่)
<< Back Next >>