อัลบัมภาพที่ 15471    IT64-ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ Macbook Pro โดย บริษัท ชิชาง คอมพิวเตอร์ จำกัด (งานการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ & AI)
<< Back Next >>