อัลบัมภาพที่ 15730    ALS- ศูนย์ ACT STEM Center & Learning Space เตรียมความพร้อมก่อนเปิดใช้งานในภาคเรียนที่ 2/2564 (งาน ACT Learning Space)
อัลบัมภาพที่ 15722     พิธีมอบทุนการศึกษานักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันเขียนโปรแกรม (งานการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ & AI)
<< Back Next >>