อัลบัมภาพที่ 15906    ประมวลภาพพิธีเปิดนิทรรศการผลงานนักเรียนแผนการเรียน Digital Arts ในรูปแบบ Metaverse ผ่านเว็บไซต์ Spatial.io (งานการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ & AI)
อัลบัมภาพที่ 15880    กิจกรรมค่าย ACT STEM Day Camp ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/8 (งาน ACT Learning Space)
<< Back Next >>