อัลบัมภาพที่ 15872    กิจกรรมค่าย ACT STEM Day Camp ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/8 (งาน ACT Learning Space)
อัลบัมภาพที่ 15871    ACT AI LAB: พิธีมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร รางวัลชนะเลิศระดับเอเชีย โครงการ The 2nd Kibo Robot Programming Challenge (งานการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ & AI)
<< Back Next >>