อัลบัมภาพที่ 16041    คณะผู้บริหารโรงเรียนเซนต์ยอแซฟ ยานนาวา เดินทางมาศึกษาดูงานการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
อัลบัมภาพที่ 16038    ภาพกิจกรรมชมรมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 ปีการศึกษา 2565 (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
<< Back Next >>