อัลบัมภาพที่ 16284    งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนทำความดีประจำเดือนสิงหาคม ประจำปีการศึกษา 2565 (งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม)
อัลบัมภาพที่ 16279    ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มอบเกียรติบัตรกิจกรรมงานส่งเสริมการทำความเคารพ ความสะอาด และระเบียบวินัย (งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6)
<< Back Next >>