อัลบัมภาพที่ 15935    ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้นักเรียนเนื่องในวันงดสูบบุหรี่่โลก 2565 (งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5)
อัลบัมภาพที่ 15918    คณะครู ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จัดกิจกรรมการคัดเลือกหัวหน้าห้อง และรองห้วหน้าห้อง (งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4)
<< Back Next >>