อัลบัมภาพที่ 16415    กิจกรรมมอบเกียรติบัตร ยกย่องนักเรียนเรียนดีมีวินัยและเด็กดีมีน้ำใจ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 (งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4)
อัลบัมภาพที่ 16414    กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4)
<< Back Next >>