อัลบัมภาพที่ 16029    กิจกรรมสัปดาห์ให้ความรู้ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5)
อัลบัมภาพที่ 16026    กิจกรรมมอบเกียรติบัตร ยกย่องนักเรียนเรียนดีมีวินัยและเด็กดีมีน้ำใจ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำเดือนมิถุนายน 2565 (งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4)
<< Back Next >>