อัลบัมภาพที่ 16547    ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จัดส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียนในการจัดระเบียบแถว การแต่งเครื่องแบบนักเรียน การส่งเสริมการไหว้และการทำความเคารพ ประจำเดือน มกราคม ภาคเรียนที่ 2/2565 (งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4)
อัลบัมภาพที่ 16545    ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ส่งเสริมมาตรการและความรับผิดชอบการรักษาความสะอาด เพื่อสุขอนามัยภายในห้องเรียน ประจำเดือน มกราคม ภาคเรียนที่2/2565 (งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4)
<< Back Next >>