อัลบัมภาพที่ 16118    ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จัดกิจกรรมส่งเสริมการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมให้กับนักเรียน (งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4)
อัลบัมภาพที่ 16105    ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นผู้นำให้กับนักเรียน (งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4)
<< Back Next >>