อัลบัมภาพที่ 16241    งานส่งเสริมระเบียบวินัยการแต่งกายของนักเรียน  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ประจำเดือนกันยายน  (งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5)
อัลบัมภาพที่ 16240    ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ส่งเสริมความเป็นผู้นำนักเรียนในการจัดระเบียบแถว การแต่งเครื่องแบบนักเรียน การส่งเสริมการไหว้และการทำความเคารพ (งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4)
<< Back Next >>