อัลบัมภาพที่ 16037    คณะครูกลุ่มงานนาฏศิลป์ดนตรี โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง เข้าศึกษาดูงานศูนย์กีฬา (งานบริหารฝ่ายกิจกรรม)
อัลบัมภาพที่ 16036    บุคลากรโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ศึกษาดูงานฝ่ายกิจกรรม (งานบริหารฝ่ายกิจกรรม)
<< Back Next >>