อัลบัมภาพที่ 15910    ฝ่ายธุรการ-การเงิน : คณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี ศึกษาดูงาน (งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน)
<< Back Next >>