อัลบัมภาพที่ 16422    ฝ่ายธุรการ-การเงิน : โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตี่ตง) ศึกษาดูงาน (งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน)
อัลบัมภาพที่ 16403    พิธีมิสซาเนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
<< Back Next >>