อัลบัมภาพที่ 16035    Happy Feast Day คณะภราดาโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
อัลบัมภาพที่ 16032    ฝ่ายธุรการ-การเงิน : โรงเรียนเซนต์คาเบรียลศึกษาดูงานระบบงบประมาณ การเงิน บัญชี จัดซื้อและพัสดุ (Swiss Plus) (งานบริหารแผนกธุรการ)
<< Back Next >>