อัลบัมภาพที่ 16083    ฝ่ายธุรการ - การเงิน : กิจกรรม Open House รอบทั่วไป (งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน)
อัลบัมภาพที่ 16058    ประชุมคณะกรรมการจัดเตรียมงานฉลอง 60 ปีอัสสัมชัญธนบุรี (งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน)
<< Back Next >>