อัลบัมภาพที่ 16243    ฝ่ายบริหารทั่วไป : อบรม เรื่องการใช้อุปกรณ์และฝึกซ้อมแผนประเชิญเหตุให้แก่นักเรียนขึ้นรถรับ - ส่ง (งานยานพาหนะและรถรับ-ส่งนักเรียน)
อัลบัมภาพที่ 16108    นักกีฬาฟุตบอลโครงการพิเศษ ได้รับการคัดเลือกโดยสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานคร ให้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๗ ระดับชาติ (งานนักกีฬาโครงการพิเศษ)
<< Back Next >>