อัลบัมภาพที่ 16558    งานอภิบาล: ครูและนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีไปร่วมงาน "รวมพลคนรักมงฟอร์ต" คร้งที่ 1 (งานอภิบาลโรงเรียน)
อัลบัมภาพที่ 16536    งานบุคคล : มาสเตอร์เทิดพล วงษ์รักษา เป็นวิทยากร โครงการ Show & Share นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน Best Practice ของครูผู้สอนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (งานบุคคล)
<< Back Next >>