อัลบัมภาพที่ 15941    งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ : การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 1/2565 (งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)
อัลบัมภาพที่ 15922    งานอภิบาล : การประชุมคณะกรรมการการจัดพิธีมิสซาขอพร เปิดปีการศึกษา 2565 (งานอภิบาลโรงเรียน)
<< Back Next >>