อัลบัมภาพที่ 16367    งานบุคคล : ร่วมงานสวดอภิธรรมศพบิดา มิสปัทมา วิสุขอนุกูล (งานบุคคล)
อัลบัมภาพที่ 16364    วจนพิธีกรรม และพิธีมิสซาอุทิศแด่ คุณพ่อ อันตน สวัสดิ์ สกนธวัฒน์ บิดาของผู้อำนวยการ ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ (งานอภิบาลโรงเรียน)
<< Back Next >>