อัลบัมภาพที่ 16642    งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ : การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 13/2565 (งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)
อัลบัมภาพที่ 16639    พิธีมิสซาขอพรปิดปีการศึกษา 2565 (งานอภิบาลโรงเรียน)
<< Back Next >>