อัลบัมภาพที่ 16608    งานอภิบาล : นิเทศนักศึกษาฝึกประการณ์จากวิทยาลัยแสงธรรม (งานอภิบาลโรงเรียน)
อัลบัมภาพที่ 16574    พิธีบูชามิสซา 100 วัน อันตน สวัสดิ์ สกนธวัฒน์ และเยโนเวฟา เพ็ญศรี สกนธวัฒน์ (งานอภิบาลโรงเรียน)
<< Back Next >>