อัลบัมภาพที่ 16402    ALS- พิธีเสกศูนย์ ACT Learning Space และนิทรรศการฉลอง 60 ปี อัสสัมชัญธนบุรี (งาน ACT Learning Space)
อัลบัมภาพที่ 16369    ALS- ศูนย์ ACT Learning Space จัดการอบรมตัวแทนครูทุกกลุ่มสาระฯ เรื่องการพัฒนาสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ (งาน ACT Learning Space)
<< Back Next >>