อัลบัมภาพที่ 16340    ALS- ศูนย์ ACT STEM Center and Learning Space ต้อนรับและจัดกิจกรรมให้นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้าพระราม 5 (งาน ACT Learning Space)
อัลบัมภาพที่ 16314    งานการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ และ Ai : รางวัลผลงานยอดเยี่ยมจากการประกวดคลิปวิดีโอ โครงการ “นวัตกรรมรักษ์โลก” (งานการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ & AI)
<< Back Next >>