อัลบัมภาพที่ 16458    ALS - การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ครั้งที่ 1 (งาน ACT Learning Space)
อัลบัมภาพที่ 16402    ALS- พิธีเสกศูนย์ ACT Learning Space และนิทรรศการฉลอง 60 ปี อัสสัมชัญธนบุรี (งาน ACT Learning Space)
<< Back Next >>