อัลบัมภาพที่ 16708    ฝ่ายปกครองจัดปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยชุดใหม่ที่จะเข้ามาปฎิบัติงานในปีการศึกษา 2566 (งานสวัสดิภาพและจราจร)
อัลบัมภาพที่ 16707    งานสวัสดิภาพและจราจร ฝ่ายปกครองตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย (งานสวัสดิภาพและจราจร)
<< Back Next >>