อัลบัมภาพที่ 16714    สัมมนาเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน ดนตรี กีฬา และกิจกรรม ฝ่ายกิจกรรม ประจำปี 2566 (งานบริหารฝ่ายกิจกรรม)
อัลบัมภาพที่ 16712    ขอแสดงความยินดีกับทีมเทควันโด โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี การแข่งขันเทควันโด รายการPrawet Taekwondo Cup 2023 วันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2566 ณ ศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์ (งานศูนย์กีฬา)
<< Back Next >>