อัลบัมภาพที่ 16718    งานอภิบาล: ส่งบุคลากรรับการอบรมพระคัมภีร์เชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างเสริมความรู้และทักษะ (งานอภิบาลโรงเรียน)
อัลบัมภาพที่ 16716    งานบุคคล : ทัศนศึกษาครูและเจ้าหน้าที่ประจำปีการศึกษา 2565 หาดบ้านกรูด - เกาะทะลุ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 8 - 10 พฤษภาคม 2566 (งานบุคคล)
<< Back Next >>