ชื่อ-สกุล : ม.สันชัย สุขเสมา

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มคณิตศาสตร์ , งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ( วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา )

more...