ชื่อ-สกุล : มิสอารยา เพ็งศาสตร์

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มคณิตศาสตร์ , งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรบัณฑิต ( วิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยา )

more...