ชื่อ-สกุล : มิสนงนุช เอกตระกูล

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มวิทยาศาสตร์ , งานระดับประถมศึกษาปีที่ 5

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : กศม. ( มหาวิทยาลันศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร )

more...