ชื่อ-สกุล : มิสศรัญยา ผิวเกลี้ยง

สังกัดหน่วยงาน : งานระดับประถมศึกษาปีที่ 3 , กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตร์ (ศศ.บ.) ( สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้พระยา )

more...