ชื่อ-สกุล : มิสนรีลักษณ์ ปัทมะทัตต์

สังกัดหน่วยงาน : งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 , กลุ่มภาษาต่างประเทศ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : Doctor of Management ( Technological University of the Philippines )

more...