ชื่อ-สกุล : มิสปรารถนา เบ้าทองจันทร์

สังกัดหน่วยงาน : งานระดับประถมศึกษาปีที่ 1 , กลุ่มคณิตศาสตร์

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ( มหาวิทยาลัยรามคำแหง )

more...