ชื่อ-สกุล : มิสวิยะดา อรดี

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มวิทยาศาสตร์ , งานระดับประถมศึกษาปีที่ 2

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรบัณฑิต ( วิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา )

more...