ชื่อ-สกุล : มิสอรพรรณ อ่อนสองชั้น

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มภาษาไทย , งานระดับประถมศึกษาปีที่ 1

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ป.บัณฑิต ( มหาวิทยาลัยธนบุรี )

more...