ชื่อ-สกุล : มิสประกาย มีหรอ

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มวิทยาศาสตร์ , งานระดับประถมศึกษาปีที่ 3

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีครุศาสตร์ ( มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม )

more...