ชื่อ-สกุล : มิสภูษณิศา กฤษแก้ว

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มวิชาศิลปะ , งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศปบ ( มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ )

more...