ชื่อ-สกุล : มิสเกตน์นิภา สุขพรมา

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายวิชาการ , งานแนะแนว , งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ( มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา )

more...