ชื่อ-สกุล : มิสCharimaigne Bazar

สังกัดหน่วยงาน : งานระดับประถมศึกษาปีที่ 2

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : Bachelor Degree ( Bukidnon State University )

more...