ชื่อ-สกุล : มิสSheila Llave

สังกัดหน่วยงาน : งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : Bachelor of Secondary Education ( Roosevelt College Foundation )

more...