ชื่อ-สกุล : มิสSharon Lorono

สังกัดหน่วยงาน : งานระดับประถมศึกษาปีที่ 1

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : Master in Informaion Technology ( University of Immaculate Conception )

more...