ชื่อ-สกุล : มิสMelanie Miculob

สังกัดหน่วยงาน : งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : Bachelor of Home Economic ( Manuel S. Enverga University )

more...