ชื่อ-สกุล : มิสShimmer Faith Ballangan Cabana

สังกัดหน่วยงาน : งานระดับประถมศึกษาปีที่ 2 , งานการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (Foreign Language Teaching)

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ( )

more...