ชื่อ-สกุล : มิสNympha Cardosa Ortiz

สังกัดหน่วยงาน : งานระดับประถมศึกษาปีที่ 5 , งานการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (Foreign Language Teaching)

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ( )

more...