ชื่อ-สกุล : มิสIvy Sotea Sagal

สังกัดหน่วยงาน : งานระดับประถมศึกษาปีที่ 3 , งานการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (Foreign Language Teaching)

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ( )

more...