รหัสประจำตัว : 10125

ชื่อ-สกุล : มิสวีรวรรณ สุขสบาย

ฉายา : แจง

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มภาษาต่างประเทศ , งานระดับประถมศึกษาปีที่ 3

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : การศึกษาบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ :

more...