รหัสประจำตัว : 10204

ชื่อ-สกุล : ม.สันติ วงษ์พันธุ์

ฉายา : ปุ๊

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มคณิตศาสตร์ , งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์บัณฑิต ( สถาบันราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา )

more...